Saturday, August 5, 2017

Walang Tigil ang Karahasan at Paglulubid ng Kasinungalingan ng Tagapagsalita ng 9TH ID

Pahayag sa Media
July 31, 2017 

Mariing pinasusubalian ng Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga pulang mandirigma at sa pinagsanib pwersa ng Scout Platoon, HHC 2nd IB, 96th MICO, 9th MIB, at 22nd IB, PA, sa pamumuno ni 2nd Lt. Ryan R. Aljas.

Ang moro-morong sagupaan ay nagresulta sa pagkakapatay ng magsasakang si Edgar “nonoy” Suriaga, 52 anyos, may-asawa at nakatira sa Brgy. Gangao, Baleno, Masbate. Ayon pa sa ulat ng tagapagsalita ng 9th ID ay may nakuhang M16 rifle kay Ginoong Suriaga. Para sa kabatiran ng lahat ang biktima ay lehitimong magsasaka sa kanilamg lugar. 

Ang totoong nangyari ay bandang alas-5 ng umaga ay pinaulanan ng mga militar ng mga bala ang bahay ng biktima na agarang ikinasugat nito.Matapos nito ay kinaladkad palabas ng bahay ang biktima at duon ay binaril ang paa, pagkulata sa katawan, at ng walang makuhang impormasyon ay saka ito binaril sa ulo na siya nitong ikinamatay. 

Para mapagtakpan ang karumaldumal na krimen ay mabilis namang nagsalamangka ng kwento ang tagapagsalita ng 9th ID para papaniwalain ang taong bayan. Ganito din ang ginawa sa tatlong(3) magsasaka na taga Brgy. San Carlos, Milagros at sa mag-lolang taga Brgy. Panan-awan, Cawayan, Masbate kamakailan lang. 

Ang sunod-sunod na mga pagpatay sa mga magsasaka sa kanayunan ay nagdudulot ng matinding takot at kahirapan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Di lingid sa kaalaman ng mga tao na karahasan ang idinudulot ng tumitinding militarisasyon sa mga kanayunan ng probinsya na kagagawan ng mersenaryong AFP at PNP. 

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa pamahalaang lokal ng probinsya na proteksyunan ang interes at karapatang pantao ng masang Masbatenyo at huwag magbulag-bulagan sa mga ginagawang pagpatay ng mga militar at pulis sa mga sibilyan, ganundin sa mamamayang Masbatenyo na maging mapagmatyag sa mga gawaing kriminal ng AFP at PNP. 

Labanan ang Pasismo at Kontra-mamamayang Atake ng Estado! 
Katarungan at Hustisya para sa mga biktima ng karahasan ng AFP/PNP/Paramilitar!
Isulong ang Rebolusyon hanggang sa Tagumpay! 

LUZ DEL MAR
Tagapagsurmaton
JRC-BHB Masbate

No comments:

Post a Comment