Sunday, May 28, 2017

Mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng 9th ID, PA
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=127866224453348&set=pb.100016899137304.-2207520000.1498146730.&type=3&theater

No comments:

Post a Comment