Wednesday, November 5, 2014

KINUKUNDENA NG NDF-MASBATE ANG MGA PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO NA KINASASANGKUTAN NG 93rd DRC , PHILIPPINE ARMY


Nobyembre 5, 2014

Nagmistulang mga nauulol na aso ang mga kagawad ng 93rd DRC,P.A., 9th ID, AFP sa mahigit isang linggo nitong pag-ooperasyon at pag-ookupa sa So. Guinawanon, Brgy. Danao, San Jacinto, Masbate at iba pang sityo’t barangay sa isla ng Ticao,  na nagresulta sa pagkatakot ng mga residente lalo na sa mga matatanda ,bata at kababaihan, at pagkaantala sa kanilanag normal na pamumuhay at hanapbuhay (pagsasaka,pangingisda at pagkokopra).

Narito ang mga sumusunod na pangyayari ;

# Oct.29, 2014 / alas 5:00 ng hapon- pinaligiran ang bahay ng isang Meo Alipin at pilit na kinuha ang mga alaga nitong manok at maging ang mga itlog ng mga manok ay di pinaligtas.
# Oct. 30, 2014 – Binugbog at ginawang giya si Bryan Espenilla na may kuntingdeperensya sa pag-iisip.
# Nobyembre 2, 2014- Si Romeo Espenida na isang matanda at may sakit nakaranas ng
pambubogbog at tortyur gamit ang bala ng armalite na isiningit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pilit na pinaaamin ang maysakit na matanda na sa kanila tumutuloy at nagkukuta ang mga NPA.

#  sa kapareho ding araw ay napagdiskitahan ang  mangingisdang si Dampy Codillo na kagagaling pa lang sa pangingisda. Inimbistagahan ito at ng walang maisagot ay binugbog at sinampal ni Maj. Armando Benito na siyang tumatayong deputy commander ng Task Force Masbate at deputy battalion commander ng 9th IB,PA.

# Comil at Mio Pujol- iligal na hinalughog ang bahay at ikinalat ang mga damit at bigas nila.
# Roldan Banoy- kinulata ng M16 armalite na nagresulta sa pagsuka nito ng dugo at kinulong sa bahay ni Baby Lim na isang mang-aagaw ng lupa at kabuhayan ng mga magsasaka nang So. Guiwanon, Brgy. Danao, San Jacinto, Masbate.  Ginagamit ni  Baby Lim ang 93rd DRC, P.A.na escort at security niya tuwing nagpapakopra sa inagaw nitong mga lupang sakahan.
# Nono Portal- pilit na pinaaamin na kasapi ng NPA. Nang itanggi niya ay kinulong din sa bahay ni Baby Lim.

# Sisoy-Espinio – pinilit na kinatulong sa pangongopra sa mga inagaw na lupa at niyugan ni Baby Lim, at ng tumanggi ay ikinulong sa bahay ni Baby Lim. Dahil sa walang makuhang magkokopra ay kinatulong ni Baby Lim sa pangongopra niya ang mga kasapi ng CAFGU.
# Nov. 4, 2014/ alas 5 ng hapon – pinasok ang bahay ni Albert Bartolay. Kinuha ang isang generator at iba pang mga mahahalagang gamit at maging ang ang sasakyan nito.

# Nov. 4, 2014/mag-aalas 6 ng hapon- binugbog si RJ Labustro ng So. Busdak, Brgy.
Bartolabac, San Jacinto, Masbate. Pinipilit itong pinaaamin na kasapi ng NPA.
Ang ganitong mga pang-aabuso ay malinaw na paglabag sa Protocol 1 and 2 na nakasaad sa Geneva Convention at maging sa CARHIHL na pinagkasunduan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines(NDF) at ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas(GRP). Nananawagan ang NDF-Masbate sa mga Masbatenyo na tutulan at labanan ang militarisasyon sa kanayuan at palayasin sa probinsya ng Masbate ang mga dayong militar at pulis na (9th IB, 93rd DRC, 22nd IB, at Public Safety Battalion).
Sa mga kasapi naman ng hunta probinsyal, lalong- lalo na sa komite sa karapatang pantao na magpasa ng isang ordinansa o resolusyon upang maprotekhan ang karapatang pantao ng mga Masbatenyo at matulungan din ang mga biktima ng abusong militar sa pagkamit ng hustisya at pagtiyak sa pagpaparusa sa mga kagawad ng militar at pulis na lumalabag.


VAL SILANG
PIO
NDF-MASBATE


No comments:

Post a Comment