Wednesday, March 12, 2014

Dapat kundenahin at labanan ng mamamayang Masbatenyo ang mapanlinlang na sabwatan ng Filminera Mining Corporation–9th ID Philippine Army–PNP Masbate upang higit pang dambungin ang mga yamang mineral ng probinsya

February 02, 2014


Pilit na nagbibihis-banal ang mga kaaway ng mamamayan sa kanilang pakanang magsagawa ng misa ang mga sundalong pari ng 9th ID Philippine Army sa mga barangay. Kakumbina ng mga nasabing ilulunsad na misa ang armadong pagsalakay ng mga militar at pulis sa mga taumbaryo, na ang ultimong layunin ay ang hawanin ang daan para sa higit pang pagkulimbat ng Filminera Mining Corporation sa yamang mineral ng Masbate na dapat sana ay para sa pakinabang ng mamamayan. Binabalak ng sabwatang Filminera Mining Corporation–9th ID Philippine Army–PNP Masbate na isagawa ang mga misa panimula sa ikatlong distrito, na sa kalaunan ay sasaklaw na sa natitira pang mga bahagi ng probinsya.
Tatangkain ng mga isasagawang misa sa mga baryo na pagmukhaing mababait at maka-Diyos ang mga sundalo’t pulis, at pagtakpan ang ginawang mala-halimaw na pagwasak ng Filminera Mining Corporation sa mahigit walong libong ektarya ng kalupaan sa bayan ng Aroroy. Ngunit sa katunayan, sa likod ng maskara ng kabanalan ay ang pag-agaw sa lupa ng mga magsasaka na kanilang napagtagumpayan sa matagal na panahong pagbuwis ng pawis at dugo.
Ito ang mukha ng Oplan Bayanihan sa Masbate. Ang panlilinlang ay isasakatuparan ng mga sundalong pari, at ang armadong pagsalakay naman ay isasagawa ng mga Division Recon Coy at mga pwersang panagupa ng PNP. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paniniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Gagamitin din ang iba pang ahensya ng pamahalaan, katulad ng DepEd at mga LGU, upang katulungin sa pagkuha ng impormasyon laban sa mamamayang lumalaban at pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Katulad ng intensyon sa buong bansa, layunin ng Oplan Bayanihan na hadlangan ang pag-abante ng pagrerebolusyon ng mamamayan, at bigyang daan ang buwelong pagsasamantala ng malalaking kapitalista.
Nanganganib kung gayon ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Nananawagan ang Jose Rapsing Command sa mamamayang Masbatenyo na labanan ang napipintong muling pagsalakay ng Filminera Mining Corporation sa tulong ng AFP at PNP. Huwag nating hayaang muling agawin at wasakin ang ating mga kalupaan, kamkamin ang ating yamang mineral, lasunin ang ating mga tubig, at patayin ang ating yamang dagat. Huwag tayong pumayag na muling supilin ang ating mga karapatan sa buhay at kabuhayan, at paslangin ang ating mga kapamilya at kaibigan. Labanan din natin ang panunuhol at mga pangako ng pekeng pag-unlad.
Nananawagan din ang Jose Rapsing Command sa mga upisyal ng pamprubinsyang gubyerno, mula sa gobernadora hanggang sa mga barangay kapitan, na manindigan sa panig ng mamamayan at huwag pahintulutan ang ibayo pang pananalasa ng Filminera Mining Corporation. Gayundin, hinihikayat namin ang mga taong-Simbahan, mga propesyunal, at yaong mabubuting alagad ng masmidya, na itakwil ang tusong paggamit ng AFP-PNP sa mga misa upang isulong ang mapagsamantalang interes ng Filminera Mining Corporation.
Hindi kailanman mapagmumukhang-banal ng mga isasagawang misa ang kabuktutan ng Filminera Mining Corporation at ng mga tagapagtanggol nitong AFP-PNP. At ang pag-unlad ng probinsya ay hindi makakamit sa pandarambong at militarisasyon. Sa kabilang banda, tanging sa pagtataguyod sa demokratikong rebolusyong bayan maitatayo ang isang tunay na lipunang maunlad at makatarungan, at ang mamamayan ang siyang tunay na nagtatamasa sa yaman ng bansa.

Luz del Mar
Tagapagsalita
Jose Rapsing Command

Sunday, July 14, 2013

Pakikiisa ng Jose Rapsing Command para sa mga martir ng Celso Minguez Command

Pahayag sa media
Hulyo 6, 2013

Binibigyang-pugay ng Jose Rapsing Command ng Masbate ang walong rebolusyonaryong nag-alay ng kanilang buhay sa isang depensibang labanan noong Hulyo 4, 2013 sa Brgy. Upper Calmayon sa Juban, prubinsya ng Sorsogon.
Ang pagkamartir nina Ka Greg Bañares, Ka Nel, Ka Miloy, Ka Kevin, Ka Nene, Ka Rey, Ka Gary, at Ka Jay ay nagpapatotoo lamang ng pagkamuhi ng mga Bikolano sa presenteng kahirapan na kinalulugmukan ngayon ng mamamayan. Dumarami ang pumupunta sa panig ng rebolusyon upang doon nila ibuhos ang kanilang talino at kakayahan sa pagpupundar ng bagong sistemang malaya sa kahirapan, kagutuman, at kawalang-hustisya.
Higit pa sa pag-alala sa pagkabuwal ng mga kasama, napukaw ang rebolusyonaryong diwa ng mamamayan nang makita nila ang kanilang mga kauri na magiting na sumuong sa lahat ng sakripisyo't kahirapan, sukdulang ibuwis ang kanilang mga buhay, para lamang sa hinaharap ay hindi na danasin pa ng ating mga anak ang malubhang krisis na umaalipusta sa ating mga pagkatao.  Ang pagdami ng mga magsasaka, mga propesyunal, mga kabataan, at mga kababaihan na pumapanig sa rebolusyon ay isang tiyak na resulta ng pagkamartir ng walong kasama sa Juban, Sorsogon. Tiyak na darami ang mamamayang sisibulan ng kapasyahan na humawak din ng armas, dahil ang mga katulad nilang magsasaka, mga propesyunal, kabataan, at kababaihan ay nakatagpo ng solusyon sa pamamagitan ng armadong pagrerebolusyon.
Nawalan man tayo ng mga kasama, pansamantala man nating hindi maririnig sa masmidya ang boses ng mahihirap na Bikolano, nananatiling naririyan ang mga halimaw na siyang dahilan ng ating pagrerebolusyon. Buong-tatag na ipinapahayag ng Jose Rapsing Command at ng mamamayang Masbatenyo na pag-iibayuhin ng rebolusyonaryong kilusan sa isla ang pagkilos upang kabigin ang libo-libo pang mamamayan bilang pagpapatuloy sa naiwang mga gawain ng ating mga martir. Hindi tayo titigil sa paglaban hangga't inaapi at pinagsasamantalahan ang mamamayan.
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
 
Ka Luz del Mar
Tagapagsalita
 
 

Monday, March 26, 2012

Pinakahuling mga Pangyayari sa Masbate

Marso 19, 2012
Dalawang sundalo ang patay at sugatan ang iba pa nilang kasamahang sundalo na kasapi ng Alpha Company ng 9th Infantry Battalion at 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) nang sila-sila ang mag-engkwentro sa Sityo Balunos, Bgy. Rizal, Dimasalang, Masbate nitong Marso 19 bandang alas-10 ng umaga.
Bago ang pangyayari, isang tim ng BHB ang nag-aabang sa mga nag-ooperasyong sundalo upang pasabugan ito ng command-detonated na landmine nang makita sila ng impormer ng militar na nakalapit sa kanila. Agad na umalis ang tim ng BHB upang lumipat ng pwesto.
Halos magkakasabay na inatake ng tatlong kolum ng nag-ooperasyong
sundalo ang mataas na lugar sa pag - aakalang naroon pa ang mga pulang
mandirigma. Umabot ng 30 minuto ang putukan sa pagitan ng mga pasistang sundalo bago nila nalaman na sila-sila na ang naglalabanan.
Upang mailihim sa mga taumbaryo ang kanilang kapalpakan naghintay munang dumilim ang mga sundalo bago kinuha ang kanilang mga patay at sugatan.
————–
Marso 10 hanggang 14, 2012
Binigo ng mga pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ang operasyong militar ng tatlong platun ng 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) ng 9th Infantry Division na naglulunsad ng Oplan Bayanihan sa bayan ng Mobo, Masbate.
Pinaputukan ng baril ng mga pulang mandirigma ang isang platun ng 93rd DRC sa Bgy. Sta. Maria bandang alas-11 ng gabi noong Marso 10 at bandang alas-4 ng madaling araw noong Marso 12. Hindi natuloy ang anti-komunistang pulong na ipinatawag ng mga sundalo sa Bgy. Holhogon, Mobo noong Marso 13 nang paputukan ng mga pulang mandirigma ang
mga sundalo. Napilitang umalis ang mga sundalo at umuwi sa kanilang kampo noong Marso 14.
Nililinlang ng mga sundalo ang mamamayan sa mga anti-komunistang
pulong sa pamamagitan ng mga kontra- rebolusyonaryong propaganda, paglalako ng proyektong PAMANA, at pagrirekrut ng mga kasapi ng CAFGU.
===================
Pebrero 28, 2012
Pinasabugan ng command-detonated na landmine ng isang tim ng mga pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ng BHB-Masbate ang isang trak na puno ng sundalo ng 9th Infantry Battalion sa Bgy. Cabangrayan, Pio V. Corpuz, Masbate noong Pebrero 28, dakong alas-4 ng hapon.
Galing sa kanilang kampo sa Bgy. Armenia, Uson ang mga sundalo at
patungo sa bayan ng Pio V. Corpuz upang magsagawa ng operasyong militar nang mahagip ng pagsabog ng command- detonated landmine. Limang sundalo ang namatay at marami ang sugatan.
================
Enero 28, 2012
Pinasabugan ng command-detonated na landmine ng mga pulang mandirigma ang hedkwarter ng Charlie Company ng 9th Infantry Battalion sa Bgy. Pawican, Cataingan, Masbate noong Enero 28, 2012 dakong alas-3 ng madaling araw,
Lihim na nakalapit sa kampo ang mga pulang mandirigma at pinasabog ang
dala-dalang command-detonated na landmine. Tatlong sundalo na
nagbabantay ng kampo ang namatay.Ligtas na nakamaniobra palayo ang mga pulang mandirigma.
—————
Enero 26, 2012
Hinaras ng mga pulang mandirigma ang detatsment ng Regional Public Safety Battalion ng PNP (dating RMG) at CAFGU sa Bgy. Poblacion, Batuan, Masbate noong Enero 26, 2012 ng gabi.
Maghahatinggabi na nang palihim na gapangin ng mga pulang mandirigma ang detatsment at pinasabugan ito ng command-detonated na landmine. Ligtas na nakamaniobra palayo ang mga pulang mandirigma.
—————-
Enero 25, 2012 
Pinarusahan ng isang tim ng mga pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ng BHB-Masbate ang isang masugid na impormer ng militar sa Bgy. Bagacay, San Jacinto, Masbate noong Enero 25, 2012. Si Armando Malana ay aktibo sa  paniniktik sa aktibidad ng mamamayan sa
baryo at sa pagsubaybay sa kilos ng BHB sa lugar. Isa rin itong pusakal na
tulisan na kinamumuhian ng mga taumbaryo.
————–

Tuesday, March 20, 2012

Paglilinaw ng Jose Rapsing Command sa Pahayag ng 9ID sa serye umano ng labanan noong Marso 19, 2012

Nais ilinaw ng Jose Rapsing Command ang sinasabing sunud-sunod na mga labanan ng militar at NPA sa probinsya ng Masbate kung saan nakakuha umano ng maraming armas at namatay ang tatlong pulang mandirigma noong Marso 19, 2012.

Ang totoong nangyari ay pumusisyon ang isang iskwad ng NPA sa isang lugar upang abangan ang pagdaan ng mga sundalo ng Alpha Company ng 9th Infantry Battalion at 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) na noon ay naiulat ng masa na nagsasagawa ng operasyong-militar sa interyor na bahagi ng mga bayan ng Dimasalang at Palanas.

Habang nasa pusisyon ay nag-ulat ang masa ng kahina-hinalang tao na di nila kilala at sumisilip sa direksyon ng pwesto ng mga pulang mandirigma. Dahil dito ay lihim na nagbago ng pusisyon ang iskwad at nagmatyag sa mangyayari.

Hindi nagtagal ay dumating ang isang platun ng mga sundalo at pumusisyon sa isang bahagi ng kalupaan sa unahan lang ng dating pusisyon ng mga pulang mandirigma. Hindi pa nagtatagal ay lumapit din ang isa pang grupo ng mga sundalo mula sa ibang direksyon at walang sabi-sabi na nagputukan ang dalawang grupo na di na siguro nagkakilala dahil sa papadilim na ang paligid.

Walang puknat na putukan at sigawan ang nangyari. Pagkaraan ng halos 30 minutos na putukan ay mukhang nagrabe ang isang grupo ng mga sundalo at nagkahalataan na sigurong pare-pareho silang mga militar. Pero sa ikinabigla ng mga pulang mandirigma na nasa di-kalayuang bahagi ay kahit sumisigaw na ang iba na sundalo rin sila at pareho silang nasa serbisyo ay tuluy-tuloy pa ring nilusob ng isang platun ang kanilang kasamahan at kahit may nagmamakaawang mga sundalo ay paisa-isang pinaputukan ng lumulusob na mga sundalo.

Sa halip na tulungan ang kanilang kasamahan – siguro dahilan sa takot at kahihiyan o di kaya ay talagang kumbinsidong mga pulang mandirigma ang kanilang napatay ay pinagkukuha pa ng mga sundalo ang ilang kagamitan at armas ng mga kapwa sundalo at mabilis na tumakas patungo sa kanilang himpilan. Tamang-tama naman na ang ikatlo pang platun ng mga sundalo ay dumating sa pinangyarihan at agad ding nagpaputok ng mga baril na lalong nagpakumplika sa kalagayan nila.

Sa panahong ito ay nagmaniobra na rin palayo ang mga pulang mandirigma at ang masa na lamang ang nagbalita na inabot halos ng umaga ang mga sasakyan ng militar sa paghakot ng kanilang mga patay at sugatang kasamahan.

Ang sampung baril na umano'y nakumpiska ng mga sundalo mula sa mga pulang mandirigma ay malamang na ang mga baril ng kanilang kasamahan na binitbit ng isang platun ng mga sundalo na nakapatay sa marami nilang kasamahan. Buong pagmamalaking iprinisinta ang mga ito sa kanilang himpilan na walang kaalam-alam na sa kanilang kasamahan ang mga baril, o di kaya'y itinuloy na lang ang pagpapanggap na mga pulang mandirigma ang kanilang napatay para makalusot sa malaking kahihiyan.

Maaaring walang kaalam-alam si Col. Jun Pacatan sa totoong nangyari kaya agad itong nag-ulat sa kanyang mga upisyal sa 9th Infantry Division ng pekeng report ng umano'y tagumpay ng kanyang mga tauhan o di kaya naman ay sinasadya nitong pagtakpan ang kanilang malaking pagkakamaling militar.

Aaminin naming malaking bentahe sa panig ng mamamayan at Bagong Hukbong Bayan ang kapalpakan at pagkakamaling-militar ng 9th IB na tuluy-tuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan ng Masbate at nagmamaskara pang mabait habang ang katotohanan ay wala silang pinag-iba sa mga kriminal na sangkot sa panggagahasa, pagsalbeyds, iligal na droga at nitong huli ay ang pagpatay sa sarili nilang mga kasamahan.

Pero nalulungkot din kami para sa mga ordinaryong sundalong pumasok sa AFP sa hangaring matulungan ang kanilang pamilya ngunit namamatay sa mga labanan at mga mis-encounter habang ang kanilang mga opisyal at pinagsisilbihang malalaking pulitiko ay nagpapasarap sa mga maluluhong himpilan at opisina.

Nananawagan kami sa mga sundalong di pa lulong sa kasamaan at bisyo na gawin ang lahat para di masangkot sa mga masasamang gawi at maging kasangkapan sa pagpapahirap sa mga mamamayan, talikuran ang mga mapagsamantala at mapang-aping uri, at kung kaya na ng kanilang kalooban ay sumapi sa hanay ng mga "soldados san pobre" – ang New People's Army.

Kasamang Luz del Mar
Tagapagsalita,
Jose Rapsing Command BHB–Masbate
Marso 20, 2012

Blogsite: www.npamasbate.blogspot.com