Friday, June 16, 2017

Hinggil sa Gawa-gawang Pahayag ng 903rd IBgd. sa Insidente ng Pagsuko sa Masbate

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang 903rd IBgd. sa pagtugis at sapilitang pagpapasuko sa 19 na sibilyan sa Masbate nitong Hunyo 13. Walang katotohanan ang pahayag ni Brig. Gen. Fernando Trinidad na ang naturang mga residente ay mga aktibong kasapi ng BHB na kusang sumuko sa kanilang upisina. Ayon sa Jose Rapsing Command BHB-Masbate, wala na sa serbisyo ang 19 na pinasuko at matagal nang namumuhay bilang mga sibilyan ngunit patuloy silang tinarget ng pandarahas ng militar at sapilitang ihinarap sa madla bilang mga surrenderee. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mga sibilyan sa ilalim ng Protocol II ng Geneva Conventions at Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL) na kapwa sinang-ayunan ng rebolusyonaryong kilusan at ng gubyerno ng Pilipinas. 

Alam ng 9th IDPA na lalong lumalakas ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan kahit matapos ang iba't ibang taktikang ginamit nila laban sa mamamayan. Nagsasagawa sila ng mapanalasang operasyong militar sa kanayunan upang takutin at pasunurin ang masa. Gayundin, naglulunsad sila ng mga mapagpanggap na operasyong sibil militar (CMO) upang hamigin ang loob ng mga Bikolano. Ngunit sa kabila ng lahat nang ito, bigo ang dibisyon sa pagpapahina sa rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan at kalunsuran. Isang malaking kabalintunaang sa kabila ng mga hungkag na deklarasyon na conflict manageable na umano ang kalakhan sa mga prubinsya sa rehiyon ay idineklara ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ang red alert status bilang paghahanda umano sa pag-igting ng mga taktikal na opensiba sa buong rehiyon. Patuloy na nahihintakutan ang mga militar sa lakas ng BHB at ng mga taga-suporta nito. Hindi magkandamayaw ngayon ang dibisyon sa pag-apula sa tumitinding pagbabalikwas ng mamamayang Bikolnon kung kaya binabalingan na lamang nito ang paglikha ng mga gawa-gawang insidente ng engkwentro o pagsuko. Dahil sa desperasyong kahit paano ay may maipakitang datos at maisalba ang kanilang imahe, itinututok ng kasundaluhan ang kanilang kabagsikan sa terorismo at pasismo laban sa mga sibilyan. 

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolnon na labanan ang nag-uulol na pang-aatake ng kasundaluhan sa rehiyon. Dapat singilin at pananagutin ang berdugong militar sa kanilang mga paglabag sa karapatang tao. Sa halip na ipagpatuloy ng 9th IDPA ang paghahasik ng terorismo at pasismong militar, dapat tumalima ito sa mga nauna nang napagkasunduang probisyon at internasyunal na batas na pumuprotekta sa karapatang tao kapwa ng mga kombatant at ng mga sibilyan. 

Makaaasa ang taumbayan na mananatiling tapat ang lahat ng yunit ng BHB at ang buong kilusan sa pagsusulong ng makatwirang digma ng mamamayan sa harap ng hirap, sakripisyo at kamatayan. Hindi mapipigilan ni mapahihina ng samu't saring bitag ng pasipikasyon at kapitulasyon ng estado ang paninindigan ng rebolusyonaryong kilusan na tumindig kasama ng masang api sa pagkamit ng tunay na kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ng rebolusyon. Gagap ng rebolusyonaryong kilusan na ang walang pag-iimbot na pagsuporta at paglahok ng masa sa digmang bayan ang mapagpasya sa katuparan na hinahangad na kalutasan sa kahirapan.

 https://web.facebook.com/notes/ma-roja-banua/hinggil-sa-gawa-gawang-pahayag-ng-903rd-ibgd-sa-insidente-ng-pagsuko-sa-masbatem/140521309854506/

Sunday, May 28, 2017

Mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng 9th ID, PA
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=127866224453348&set=pb.100016899137304.-2207520000.1498146730.&type=3&theater

Friday, May 26, 2017

Mga Taktikal na Opensiba sa Bikol (Pebrero-Mayo 2017)


https://web.facebook.com/photo.php?fbid=126564474583523&set=pb.100016899137304.-2207520000.1498146730.&type=3&theater

Sunday, April 23, 2017

Tatlong sibilyan panibagong biktima ng masaker ng 3rd Scout Ranger Coy at 2nd IB,PA

JOSE RAPSING COMMAND
Bagong Hukbong Bayan-Masbate 
Pahayag sa Media 
Abril 23, 2017 

Mariing kinokundena ng Jose Rapsing Command - Bagong Hukbong Bayan Masbate ang panibagong insidente ng pagpatay sa isang pamilya sa Brgy. Panan-awan, Cawayan, Masbate noong Abril 20, 2017, bandang alas 7 ng umaga. 

Patay sa masaker ang lolang si Lita Villamor Pepito, 70 anyos, at dalawang apo nitong sina Reden Luna, 9 anyos, at Rechillen Luna, 11 anyos, habang sugatan naman ang asawa nitong si lolo Paoling Pepito, 72 anyos. 

Nangyari ang pagmasaker sa bahay mismo ng pamilya Pepito sa Brgy. Panan-awan, Cawayan, Masbate nang paulanan sila ng mga bala ng pinagsanib na pwersa ng 3rd Scout Ranger Company at 2nd IB,PA sa pamumuno ni Lt. Karlito John Cabillo. 

Bago pa ang pagmasaker ay nagkaroon ng palitan ng putok ang mga militar at mga pulang mandirigma na malayo sa bahay ng mga biktima. Dahil sa pagkapahiya sa tinamong pinsala ng mga militar ay pinagbalingan nito ang pamilya Pepito na dinaanan nila sa pag atras dala-dala ang kanilang mga sugatan at patay na kasamahan. 

Walang katotohanan ang sinasabi ng mga militar na naipit sa labanan ang pamilya Pepito dahil malayo ito sa pinangyarihan ng labanan. 

Ayon sa mga nakasaksi  sa aktwal na pangyayari, sugatan at buhay pa si lola Lita nang lapitan ito at pinagbabaril hanggang sa ito ay mamatay habang ang asawa naman nito ay nakagapang papalayo. 
 
Pinatutunayan lamang ng 2nd IB,PA at 3rd Scout Ranger Company na sila ang tunay na mga kriminal na nagbabalatkayong sundalo dahil ang tunay na sundalo ay sumusunod sa batas ng digma alinsunod sa Protocol 1 and 2 ng Geneva Convention. Sa esensya, ang AFP / PNP ay armadong institusyon ng reaksyonarong gobyerno na binubuo ng mga barbaro, tulisan, kriminal, mandarambong at mamamatay-tao. Sa realidad, hungkag ang panawagang kapayapaan at pagbabago ng rehimeng Duterte habang ang kanyang hukbong pinamumunuan ay hukbo ng mga gangster. 

Nananawagan ang Jose Rapsing Command-BHB Masbate, sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, sa lokal na pamahalaan ng probinsya na tulungan ang mga residente ng Brgy. Panan-awan, Cawayan at Brgy. San Carlos, Milagros, Masbate at mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng masaker sa dalawang barangay na kagagawan ng 2nd IB, PA at 3rd Scout Ranger Company. 

Isulong ang digmang bayan bilang sagot sa krisis at kagutuman. 

LUZ DEL MAR
Tagapagsurmaton

Tuesday, April 18, 2017

Papanagutin ang 2nd IB,P.A, 9th ID,PA sa pagpatay sa magkapatid na Tagalog at walang habas na atake nito sa mga sibilyan

Pahayag sa Midya
Abril 17, 2017Mariing kinokundena ng Jose Rapsing Command (JRC-BHB) sa lalawigan ng Masbate ang brutal na pamamaslang sa magkapatid na Titing at Bongbong Tagalog noong Abril 15, 2017 sa Brgy. San Carlos, Milagros, Masbate. 

Karumal-dumal ang sinapit ng magkapatid na Tagalog sa kamay ng 2nd IB,PA. Namatay si Titing sa bugbog habang tadtad naman ng bala si Bongbong na kapwa magsasaka at residente ng San Carlos, Milagros, Masbate. 

Mula Abril 15 hanggang sinusulat ang pahayag na ito ay patuloy pa rin ang walang habas na pagpapaputok ng mga militar sa Bgry. San Carlos na nagdulot na matinding takot sa mga residente. Karamihan ay umalis na sa kanilang lugar sa pangambang sila naman ang mapagbalingan ng mga militar at matulad sa nangyari sa magkapatid na Tagalog. Tingin ng mga residente ay lango sa droga ang mga ito dahil mistulang mga asong ulol itong naninibasib ng mga sibilyan para patayin. Ang mga ganitong gawain ay hindi kayang magawa ng tao na nasa matinong pag-iisip.

Katulad noong Abril 16, 2017, bandang alas-10 ng umaga, na isang sibilyan ang sinita nito at sa takot nang sibilyan na mabiktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ay tumakbo ito habang binabaril ng mga militar.

Maliban sa pagpatay, pambubugbog at walang habas na pagpapaputok ay ninakaw din ang mga alagang kambing at manok ng mga residente na dinala sa Brgy. Tigbao, Milagros. 

Ang lahat na ito ay malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL.

Kung seryoso ang rehimeng Duterte sa sinasabi niyang kapayapaan ay pagpanagutin niya ang AFP at PNP sa mga paglabag nito sa karapatang pantao ng mamamayan. 

Isulong ang digma para makamit ang makatarungang kapayapaan, kalayaan at maunlad na lipunang Pilipinas. 

Ka Luz del Mar
Tagapag-surmaton

Jose Rapsing Command
Bagong Hukbong Bayan-Masbate