Tuesday, September 19, 2017

Papanagutin ang 2nd IB,PA sa dumaraming biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa probinsya ng Masbate

Pahayag sa Midya
Setyembre 18, 2017

Nais ilinaw ng Jose Rapsing Command – BHB Masbate ang lumabas na balita sa mass media at maging sa social media na kagagawan di umano ng NPA ang nangyaring pamamaril sa isang 15 anyos na estudyante noong Septyembre 16, 2017 bandang alas 4:30 ng hapon sa Brgy. Libertad, Cawayan, Masbate 

Para sa kaalaman ng lahat ay walang kinalaman ang anumang yunit ng mga pulang mandirigma sa insidenteng nabanggit at ito ay malinaw na cover up ng mga sundalo ng 2nd IBPA para mapagtakpan ang kanilang ginawang paglapastangan sa mga taong baryo ng Brgy. Libertad at para ilihis ang totoong pangyayari. 

Ayon sa mga nakasaksi noong Setyembre 16, 2017, habang nagpapahinga ang mga lasing na sundalo sa ilalim ng 3rd Platoon, Alpha Coy, 2nd IBPA sa pamumuno ng isang Banaloyos mula sa dinaluhan nitong family fiesta nang matumba mula sa pagkakasandal ang baril ng isang sundalo na naging sanhi ng pagputok nito. Dahil sa lasing at pagkapahiya sa mga taong nandun ay galit nitong iwinasiwas at pinaputok ang baril sa direksyon ng mga naglalaro ng basketball sa kalapit na plasa. 

Dito na tinamaan ang 15 anyos at estudyanteng si Vincent Jaylord Veracis Pequiro na agarang namatay at pagkasugat sa isa pa na si Remark Vergara, 23 anyos. 

Isang kasinungalingan din ang sabihin ng mga sundalo na kaya sila nasa baryo ay dahil sa nag aayos sila ng day care center habang ang totoo nito ay dumalo sila sa family reunion ng pamilya Bordaje na kapamilya ng isa nilang kasamahan na si Ondo Bordaje. 

Una dito noong Septyembre 12, 2017 ay pilit na tinipon ng isa pang grupo ng 2nd IBPA ang mamamayan ng Brgy. Balantay, Dimasalang para gawing human shield habang nakatambay sa sentro ng baryo at kinuha sina Taruc Bailon at Bonog Villamor habang nag-aararo. Kinaumagahan na ng Sept. 13 ito pinakawalan at muli nilang kinuha ang dalawa noong Septyembre 15 at pinilit gawing giya sa kanilang operasyon. 

Si Vincent Jaylord ay pangatlong napapatay na mga bata ng mga sundalo ng 2nd IBPA. Ang 2nd IBPA din ang pumatay sa dalawang magkapatid na taga Brgy. Panan-awan, Cawayan, Masbate. 

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang Masbatenyo na magkaisa, magtulungan at labanan ang tumitinding atake sa mamamayan ng pasista at mersenaryong AFP, PNP, Paramilitar ng rehimeng US-Duterte sa balangkas ng Oplan Kapayapaan na hango sa Counter Insurgency Guide ng Imperyalistang Estados Unidos.

Isulong ang digmaang bayan para sa tunay na pagbabago ng lipunang Pilipino.

LUZ DEL MAR
Tagapagsurmaton
JRC-BHB Masbate

Saturday, August 5, 2017

Tutulan at patuloy na ilantad at labanan ng sambayanang Pilipino ang mga lansakang paglabag sa karapatang pantao at sa CARHRIHL

JOSE RAPSING COMMAND 
Masbate 
Pahayag sa Media
Agosto 5, 2017 

Kinukondena ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB Masbate ang nangyaring masaker sa So. Namoro, Brgy. Trece Martirez, Casguran, Sorsogon noong ika 28 ng Hulyo 2017 na ikinamatay ng apat katao. 

Ang pagmasaker kina Andres “ Ka Magno” Hubilla, pulang kadre ng CMC-BHB at Miguel “Ka Billy” Himor, pulang mandirigma at dalawa pang sibilyan na sina Arnel Borres at Dick Laura ay kagagawan ng mga pinagsanib pwersa ng SPPSC (Sorsogon Police Public Safety Coy), MICO-PA, 31st IBPA at 22nd IBPA. Hindi inalintana ng mga militar at pulis ang kalagayan ng mga sibilyang nasa malapit sa pinangyarihan habang ang dalawang kasamang sina Ka Magno at Ka Billy ay nasa estadong walang kakayahang makapanlaban, at ito ay malinaw na paglabag sa ilalim ng International Humanitarian Law(IHL). Ayon sa IHL ang sinumang nasa katayuang hors de combat ay may karapatang mabuhay.Habang ang dalawang sibilyan ay dapat iiwas sa labanan. 

Ang ginawa ng mga pinagsanib pwersa ng AFP at PNP ay lansakang paglabag sa mga itinakdang batas at kondukta ng digmaan. Hindi kataka-taka kung ganito ang nagiging asal ng mga kasundaluhan at kapulisan dahil ang mismong punong kumander nilang si Duterte ay wala ding paggalang sa karapatang pantao. 

Ang tunguhing todo-todong gera at pagkauhaw sa dugo ng rehimeng US-Duterte ay magbubunsod ng papalakas na paglaban ng mamamayang matagal ng pinagsasamantalahan at inaalipin, at lalong magpursigeng isulong ang demokratikong rebolusyon para kamtin ang tagumpay. 

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang bikolano na magkaisa at magtulungan na labanan ang ala Marcos na pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte. Isulong ang digmang bayan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng lipunanang Pilipinas. 

Pulang saludo Ka Carlo, Ka Billy at lahat ng martir ng sambayanan! 
Hustisya sa lahat ng mga biktima na masaker, kamtin at parusahan ang berdugong AFP-PNP! Mamamayang api, Magtanggol ka! 
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan! 

LUZ DEL MAR
Tagapagsurmaton 
JRC-BHB Masbate

Walang Tigil ang Karahasan at Paglulubid ng Kasinungalingan ng Tagapagsalita ng 9TH ID

Pahayag sa Media
July 31, 2017 

Mariing pinasusubalian ng Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga pulang mandirigma at sa pinagsanib pwersa ng Scout Platoon, HHC 2nd IB, 96th MICO, 9th MIB, at 22nd IB, PA, sa pamumuno ni 2nd Lt. Ryan R. Aljas.

Ang moro-morong sagupaan ay nagresulta sa pagkakapatay ng magsasakang si Edgar “nonoy” Suriaga, 52 anyos, may-asawa at nakatira sa Brgy. Gangao, Baleno, Masbate. Ayon pa sa ulat ng tagapagsalita ng 9th ID ay may nakuhang M16 rifle kay Ginoong Suriaga. Para sa kabatiran ng lahat ang biktima ay lehitimong magsasaka sa kanilamg lugar. 

Ang totoong nangyari ay bandang alas-5 ng umaga ay pinaulanan ng mga militar ng mga bala ang bahay ng biktima na agarang ikinasugat nito.Matapos nito ay kinaladkad palabas ng bahay ang biktima at duon ay binaril ang paa, pagkulata sa katawan, at ng walang makuhang impormasyon ay saka ito binaril sa ulo na siya nitong ikinamatay. 

Para mapagtakpan ang karumaldumal na krimen ay mabilis namang nagsalamangka ng kwento ang tagapagsalita ng 9th ID para papaniwalain ang taong bayan. Ganito din ang ginawa sa tatlong(3) magsasaka na taga Brgy. San Carlos, Milagros at sa mag-lolang taga Brgy. Panan-awan, Cawayan, Masbate kamakailan lang. 

Ang sunod-sunod na mga pagpatay sa mga magsasaka sa kanayunan ay nagdudulot ng matinding takot at kahirapan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Di lingid sa kaalaman ng mga tao na karahasan ang idinudulot ng tumitinding militarisasyon sa mga kanayunan ng probinsya na kagagawan ng mersenaryong AFP at PNP. 

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa pamahalaang lokal ng probinsya na proteksyunan ang interes at karapatang pantao ng masang Masbatenyo at huwag magbulag-bulagan sa mga ginagawang pagpatay ng mga militar at pulis sa mga sibilyan, ganundin sa mamamayang Masbatenyo na maging mapagmatyag sa mga gawaing kriminal ng AFP at PNP. 

Labanan ang Pasismo at Kontra-mamamayang Atake ng Estado! 
Katarungan at Hustisya para sa mga biktima ng karahasan ng AFP/PNP/Paramilitar!
Isulong ang Rebolusyon hanggang sa Tagumpay! 

LUZ DEL MAR
Tagapagsurmaton
JRC-BHB Masbate

Friday, June 16, 2017

Hinggil sa Gawa-gawang Pahayag ng 903rd IBgd. sa Insidente ng Pagsuko sa Masbate

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang 903rd IBgd. sa pagtugis at sapilitang pagpapasuko sa 19 na sibilyan sa Masbate nitong Hunyo 13. Walang katotohanan ang pahayag ni Brig. Gen. Fernando Trinidad na ang naturang mga residente ay mga aktibong kasapi ng BHB na kusang sumuko sa kanilang upisina. Ayon sa Jose Rapsing Command BHB-Masbate, wala na sa serbisyo ang 19 na pinasuko at matagal nang namumuhay bilang mga sibilyan ngunit patuloy silang tinarget ng pandarahas ng militar at sapilitang ihinarap sa madla bilang mga surrenderee. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mga sibilyan sa ilalim ng Protocol II ng Geneva Conventions at Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL) na kapwa sinang-ayunan ng rebolusyonaryong kilusan at ng gubyerno ng Pilipinas. 

Alam ng 9th IDPA na lalong lumalakas ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan kahit matapos ang iba't ibang taktikang ginamit nila laban sa mamamayan. Nagsasagawa sila ng mapanalasang operasyong militar sa kanayunan upang takutin at pasunurin ang masa. Gayundin, naglulunsad sila ng mga mapagpanggap na operasyong sibil militar (CMO) upang hamigin ang loob ng mga Bikolano. Ngunit sa kabila ng lahat nang ito, bigo ang dibisyon sa pagpapahina sa rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan at kalunsuran. Isang malaking kabalintunaang sa kabila ng mga hungkag na deklarasyon na conflict manageable na umano ang kalakhan sa mga prubinsya sa rehiyon ay idineklara ng Southern Luzon Command (SOLCOM) ang red alert status bilang paghahanda umano sa pag-igting ng mga taktikal na opensiba sa buong rehiyon. Patuloy na nahihintakutan ang mga militar sa lakas ng BHB at ng mga taga-suporta nito. Hindi magkandamayaw ngayon ang dibisyon sa pag-apula sa tumitinding pagbabalikwas ng mamamayang Bikolnon kung kaya binabalingan na lamang nito ang paglikha ng mga gawa-gawang insidente ng engkwentro o pagsuko. Dahil sa desperasyong kahit paano ay may maipakitang datos at maisalba ang kanilang imahe, itinututok ng kasundaluhan ang kanilang kabagsikan sa terorismo at pasismo laban sa mga sibilyan. 

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolnon na labanan ang nag-uulol na pang-aatake ng kasundaluhan sa rehiyon. Dapat singilin at pananagutin ang berdugong militar sa kanilang mga paglabag sa karapatang tao. Sa halip na ipagpatuloy ng 9th IDPA ang paghahasik ng terorismo at pasismong militar, dapat tumalima ito sa mga nauna nang napagkasunduang probisyon at internasyunal na batas na pumuprotekta sa karapatang tao kapwa ng mga kombatant at ng mga sibilyan. 

Makaaasa ang taumbayan na mananatiling tapat ang lahat ng yunit ng BHB at ang buong kilusan sa pagsusulong ng makatwirang digma ng mamamayan sa harap ng hirap, sakripisyo at kamatayan. Hindi mapipigilan ni mapahihina ng samu't saring bitag ng pasipikasyon at kapitulasyon ng estado ang paninindigan ng rebolusyonaryong kilusan na tumindig kasama ng masang api sa pagkamit ng tunay na kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ng rebolusyon. Gagap ng rebolusyonaryong kilusan na ang walang pag-iimbot na pagsuporta at paglahok ng masa sa digmang bayan ang mapagpasya sa katuparan na hinahangad na kalutasan sa kahirapan.

 https://web.facebook.com/notes/ma-roja-banua/hinggil-sa-gawa-gawang-pahayag-ng-903rd-ibgd-sa-insidente-ng-pagsuko-sa-masbatem/140521309854506/

Sunday, May 28, 2017

Mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng 9th ID, PA
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=127866224453348&set=pb.100016899137304.-2207520000.1498146730.&type=3&theater